Organizator logistyczny:
 
                  Grupa TRIP
ul. Sarmacka 5b
02-972 Warszawa
Zuzanna Jędrych-Jarzyna
zuzanna.jedrych@trip.pl 
+ 48 606 899 029